top of page
Back1.png
Back1.png
Back2.png

קהילת אל רואי, היא קהילה משיחית והיא חלק ממעשי אלוהי ישראל בזמנים האחרונים, המשקם את עמו אל עצמו.

?מיהו ישוע

זהותו, עבודת הגאולה שלו, תחייתו מהמתים, חזרתו ושיקום כל הדברים. ההצעה שלו אליך.

צפה במסרים האחרונים

היכן למצוא אותנו

.עקב המצב בגין הקורונה, חובה ליצור קשר עימנו לפני הגעה לאסיפה
האסיפה העיקרית של הקהילה נערכת בימי שבת ב 17:00, רחוב האומן 18, קומה שניה
bottom of page