top of page
  • Ofer Amitai

פטרוס א ב11-17 כך יאר אורכם לפני בני אדם

עודכן: 4 באוק׳ 2022

אחים יקרים ואהובים, אני מתחנן לפניכם, אנא, התנהגו בעולם הזה כזרים, מעין תושבים ארעיים, ואל תיכנעו לפיתויי העולם הזה שמתגרים בנפשותיכם.

הקפידו על התנהגות טובה עם שכניכם הלא-מאמינים. התנהגו איתם בצדק וביושר כדי שיראו את מעשיכם הטובים, וכך, למרות חשדותיהם הנוכחיים, בבוא המשיח הם יפארו את שמו על-שום מעשיכם הטובים.

היכנעו לכל שלטון אנושי למען אדוננו, בין אם למלך כראש המדינה, ובין אם לנציגים אשר שלח להעניש את עושי הרע ולשבח את עושי הטוב. אלוהים רוצה שתעשו אך ורק את הטוב, כדי שמעשיכם הטובים ישתיקו את הלא-מאמינים אשר, מתוך טיפשות וחוסר דעת, מחפשים סיבה לדבר נגדכם ונגד הבשורה. אתם אמנם חופשיים, אך הנכם עבדים לאלוהים, אז אל תנצלו את היותכם חופשיים כתירוץ לעשות את הרע. כבדו את כל בני האדם; אהבו את המאמינים, כבדו את השלטונות, והתייחסו ביראה אל אלוהים.


אגרתו הראשונה של פטרוס השלי 2:11-17


Comments


bg-5.jpg
ElRoiiLogo+Lettermark_FINAL.png

©2022 זכויות יוצרים

bottom of page