top of page
  • Ofer Amitai

האם ישוע חייב להיות הומלס 1פטרוס ב1-11

עודכן: 4 באוק׳ 2022לפיכך, הפסיקו לעשות מעשים רעים! אל תרמו, אל תקנאו, אל תרכלו ואל תוציאו דיבה. אכן, אם אתם באמת מעריכים את טוב-לבו של האדון, חדלו לכם מהרשע, וכתינוקות רכים המשתוקקים לחלב אמם השתוקקו לחלב רוחני טהור, שיעזור לכם לגדול ולהגיע לבגרות רוחנית ולישועה מושלמת.

בואו אל המשיח שהוא אבן-פינה חיה! בני-האדם זלזלו בו, אך לאלוהים שבחר בו להיות מעל הכול, יקר המשיח מכל!

עתה נעשיתם אבנים חיות, ואלוהים בונה בכם את משכנו הרוחני. במשכנו זה אתם כוהניו הקדושים, ובשם ישוע המשיח עליכם להקריב לו זבחים שימצאו-חן בעיניו. בקשר לכך אומר לנו אלוהים בכתבי-הקודש: "הנני יוסד בציון אבן פינה, אבן בוחן ויקרה, המאמין בה לא יבוש". לכם, המאמינים, אבן זאת יקרה מאוד, אך לאלה שאינם מאמינים: האבן שמאסו הבונים הייתה לראש פינה, לאבן נגף וצור מכשול. אכן, אלה שאינם מאמינים ייכשלו, שכן לא יקשיבו לדבר אלוהים, וכך יקבלו את העונש שמיועד להם.

אולם אתם שונים מהם; אתם נבחרתם על-ידי אלוהים עצמו לממלכת כוהנים, לעם קדוש ומיוחד, כדי שתראו לבני-האדם כיצד הוציאכם אלוהים מהחשכה והביאכם אל אורו הנפלא. בעבר התכחש אלוהים אליכם, אך עתה עם אלוהים אתם! בעבר לא הכרתם את טוב לבו של אלוהים; עתה טוב-לבו זה שינה את חייכם לחלוטין.

אחים יקרים ואהובים, אני מתחנן לפניכם, אנא, התנהגו בעולם הזה כזרים, מעין תושבים ארעיים, ואל תיכנעו לפיתויי העולם הזה שמתגרים בנפשותיכם.


אגרתו הראשונה של פטרוס השלי 2:1-11

Comments


bg-5.jpg
ElRoiiLogo+Lettermark_FINAL.png

©2022 זכויות יוצרים

bottom of page